Velkommen til nye Psykopp.no!

Transport av psykisk syke: Likeverd, respekt og faglighet

- Jeg tror psykiatriambulansen har gjort det lettere å snakke om psykisk helse. Vi har brutt gjennom en vegg: Det prehospitale dreier seg også om psykisk helse, sier Frode Bremseth før samhandlingskonferansen om transport av psykisk syke.
Vi har én oppgave, å bli enda bedre. Og vi har ett stikkord, samhandling, sier Frode Bremseth. 29. august inviterer han til konferanse om hvordan vi best kan hjelpe når en akutt psykisk krise oppstår.

Mer enn 100 deltakere har så langt meldt seg på. og ennå er det mulig å ta del i den gratis fagdagen.

Forståelse og samspill blir ekstra nødvendig når det handler om psykisk helse. Brekker du et bein, er det klare prosedyrer for den behandlingen som venter. Er du psykisk syk, er veien videre vagere og mer uklar. Mange spørsmål dukker opp. De kan være knyttet til jusen, til om sikkerheten er ivaretatt, eller om pasienten virkelig trenger hjelp, og om den i så fall bør finne sted hjemme eller på sykehuset. Blant annet.

Dette er  utfordringer for blant andre ambulansetjenesten og kommunale helsearbeidere. For psykisk helsepersonell, politi og pårørende. For dem som arbeider i et bofellesskap eller i brannvesenet. Ja, for alle som har en rolle der de kan komme til å håndtere psykisk nød.

- Denne konferansen bringer sammen mennesker som samarbeider om akutte psykiske kriser prehospitalt, sier Frode Bremseth.

Han er spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid, har kontor i psykiatrisk akuttmottak på Stavanger Universitetssjukehus og kort vei ned bakken til psykiatriambulansen i Hillevåg. Den første såkalte psykebilen rullet på veiene i Helse Bergen i 2005. I 2010 fikk Helse Stavanger sin ambulanse, i bruk mellom 9-21 på hverdager, så de fleste oppdragene løses stadig av ordinære ambulanser. Men siden er mye gjort for å øke kvaliteten på de prehospitale tjenestene, det som skjer før og under transporten av psykisk syke. Og nye grep, samarbeidsmåter og tiltak for å heve kompetansen kan styrke tilbudet ytterligere

- Mange aktører er involvert og det er ikke alltid vi kjenner hverandre så godt. Vi vet ikke alltid hva de enkelte gjør, hvordan de jobber – og dermed hvordan vi kan løse situasjonene på best mulig måte. Vi sitter gjerne på hver vår tue, kikker over på de andre og tenker på hvordan de heller skulle gjort sakene sine. Men vi må sette oss ned sammen, og se hvordan vi kan tilpasse oss oppgavene, tenker Bremseth.

Dermed blir det konferanse og samling om dagsaktuelle temaer: Hvordan oppnå mindre bruk av tvang og politi. Hvordan jobbe mest og best mulig på stedet, og dermed redusere behovet for innleggelser. Og hvordan klare det hele på pasientens premisser, med respekt, likeverd og faglighet.

- Da trengs en generell kompetanseheving. Om juridiske lover og regler. Om hvor vanlig psykisk uhelse er, ofte er det tilfeldigheter som setter oss i rollene som henholdsvis pasient og helsepersonell. Og om hvordan vi kan nedskalere situasjoner. Jo bedre vi kjenner hverandre, desto lettere er det å samarbeide både om planleggingen og gjennomføringen, mener Bremseth.

Han fortsetter: I dette arbeidet må du bruke hele deg. For du må behandle hele mennesket. Og vi kan bli enda bedre til det, sier Bremseth.

Helse Stavanger, Politiet, Stavanger kommune og Stiftelsen PsykOpp arrangerer konferansen på Quality Airport Hotel, Sola, 29. august. For program og påmelding, klikk her.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting