Velkommen til nye Psykopp.no!

Hvordan bli en bedre terapeut?

Kanskje kan Schizofrenidagene 2020 gi et svar på det.

Allerede før Schizofrenidagene 2019 var over, startet planleggingen av 2020-utgaven. Neste år skal Schizofrenidagene se nærmere på rollen som terapeut.

Hva skiller gode terapeuter fra de mindre gode? Hvilke utfordringer og terapeutegenskaper er viktige i forskjellige deler av tjenesteapparatet? Hvordan kan terapeuten utvikle seg og bli bedre, og hva kreves for å stå i rollen over tid - og trives?

- Alt dette er spørsmål vi skal forsøke å finne svar på, sier Lone Viste, som er fagansvarlig for Schizofrenidagene 2020 sammen med Monica Bertinussen. Det er for øvrig første gang det er to faglige ledere for Schizofrenidagene, noe både Viste og Bertinussen håper skal gi en god bredde.

- Sammen skal vi utforske ulike aspekter av hjelperrollene i tjenestene for psykisk helse. Våre egenskaper, vår utvikling og våre utfordringer står i sentrum, sier Viste.

Terapeut betyder mer enn metode?

Det finnes en rekke forskjellige metoder for behandling innen psykoterapi, men kanskje er det ikke alltid metodevalg som er mest avgjørende for hvor bra behandlingen går.

- Det har minst like mye, og kanskje enda mer, å si hvordan terapeuten er og hvilke egenskaper den har. Derfor vil vi bruke Schizofrenidagene 2020 til å inspirere oss alle til å bli enda litt bedre terapeuter, forteller Bertinussen.

Samtidig, sier hun, skal deler av arrangementet brukes til å se på hvordan terapeutene kan få det enda bedre på jobb.

- Det handler mye om å ta vare på oss selv. Det er mye oppmerksomhet rundt effektivitet, pakkeforløp og økende antall pasienter. Vi må ikke glemme terapeutene oppi alt dette, og vi vil bidra til at de skal kunne ta bedre vare på seg selv og forhindre utbrenthet. Det handler mye om selvomsorg, sier Bertinussen.

Lone Viste og Monica Bertinussen er faglig ansvarlige for Schizofrenidagene 2020.

Kjærlighet

Under konferansen vil det også bli tatt opp tema som forholdet mellom pasient og behandler.

- Er det greit for terapeuten å kjenne kjærlige følelser eller sinne overfor pasienten? Slike tema, som det ikke snakkes så mye om til daglig, vil vi belyse.

Både Bertinussen og Viste har fått gode tilbakemeldinger på valg av tema.

- Ja, det er mange som har meldt sin interesse allerede, og som har sagt de gleder seg. Vi håper og tror dette er et tema som angår mange.

Noen foredragsholdere er booket allerede, og Bertinussen trekker fram navn som John Norcross, Bruce Wampold og Louis Castonguay som noen av de mest spennende.

- I tillegg jobber vi kontinuerlig med å booke andre spennende foredragsholdere.

  • Du kan melde din interesse for arrangementet på Facebook allerede nå.
Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting