Velkommen til nye Psykopp.no!

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Stiftelsen har tre virksomhetsområder: Forlag, kurs- og konferansevirksomhet og informasjonsarbeid. PsykOpp har besøksadresse i Stavanger, men stiftelsen har et nasjonalt og delvis internasjonalt, perspektiv på sitt arbeide.

På midten av 1980-tallet satte psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen, sammen med psykiater Jan Haslerud med flere, fokus på manglende informasjon til pasienter og pårørende. Det fantes fagbøker, men disse var vanskelig tilgjengelig for de utenfor fagfeltet. Foreldre fikk ikke informasjon om diagnosen til sine egne barn, og den syke selv fikk ikke informasjon om egen sykdom. Dette ønsket de å endre på.

Pårørende etterspurte spesielt informasjon om schizofreni, derfor omhandlet det første heftet nettopp dette, lettfattelig kunnskap om en av de mest alvorlige psykiatriske diagnosene. Heftet skulle være nøkternt, men ingen billig stensil. Etter iherdig egeninnsats og mange runder med samarbeidspartnere som stort sett jobbet frivillig, ble det første Schizofreniheftet ferdig i 1989, trykket i 1000 eksemplarer. Forlaget Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning var etablert. I dag er heftet revidert seks ganger og utgitt i over 100.000 eksemplarer.

Hertervig forlag ble etablert i 1999 da Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning besluttet å åpne opp for et større mangfold blant sine utgivelser. Forlaget utgir ny sakprosa innenfor et bredt emnefelt; populærvitenskap, fagbøker, og dokumentarer med særlig vekt på psykisk helse.

Hertervig Akademisk som er stavangerregionens eneste akademiske forlag ble godkjent i desember 2007. Utgivelser på Hertervig Akademisk er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike fagområdene. Bøkene holder høy faglig kvalitet og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene, universitets- og høgskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Stiftelsen mottok i 2018 Næringsforeningen i Stavanger-regionens kompetansedelingspris for å ha formidlet mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Årsberetning for Psykopp 2019
Last ned
årsberenting

Kontakt oss

epost
post@psykopp.no
telefon
51 93 88 00

Våre ansatte

Aida Naqasha

Konferanseansvarlig
51 93 88 04
aida@psykopp.no

Iselin Kleppestø Thorsen

Redaktør
51 93 88 02
iselin@psykopp.no

Natalia Vines

Regnskap
51 93 88 03
natalia@psykopp.no

Elin Skogen

Daglig leder/forlegger
51 93 88 06
elin@psykopp.no