Velkommen til nye Psykopp.no!

Gerd-Ragnas minnefond

I 2006 opprettet PsykOpp et minnefond for å hedre og videreutvikle Gerd-Ragna Bloch Thorsens arbeid for folkeopplysning og forskning i et antistigmaperspektiv. Minnefondets formål er å vektlegge Gerd-Ragna Bloch Thorsens utrettelige virke i det tverrfaglige utviklingsarbeidet innen psykiatri og samfunn.

Støtte

Du kan støtte Gerd-Ragnas minnefond ved gi et valgfritt beløp til kontonummer: 3207 25 71672. Midlene går uavkortet til videreføringen av Gerd-Ragna Bloch Thorsens arbeid. Bidraget merkes med «Gerd-Ragnas minnefond”.

Du kan også støtte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning formidlingsarbeid for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse via kontonummer: 3207 25 71214.

Gerd-Ragna Bloch Thorsen

Psykiateren, folkeopplyseren og forfatteren, Gerd-Ragna Bloch Thorsen døde brått 19. august 2006. Hun var initiativtaker til at Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning ble etablert i 1989, og til at psykiatrikonferansen Schizofrenidagene så dagens lys samme år. Hun var arbeidende styreleder i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) fra 2001 frem til hennes død i 2006.

Gerd-Ragna Bloch Thorsen var et kjent navn i skandinavisk psykiatri, og i ledende internasjonale fagmiljøer. Hun er kjent for å ha alminneliggjort psykiske lidelser gjennom en rekke publikasjoner, kurs og konferanser, og var opptatt av forskning på fagfeltet.

Hun var også opptatt av utbrenthet, og en velkjent foredragsholder i bedrifter som satte fokus på dette. Men nærmest Gerd-Ragna Bloch Thorsens hjerte sto alltid pasientene og deres pårørende. Hennes arbeid for å integrere familien i behandling av alvorlige psykiske lidelser var banebrytende, og for dette ble hun hedret med pårørendeprisen i 1995.

Før dette, i 1989, fikk hun og medarbeiderne Norsk Pasientforeningspris, og i 2002 ble hun tildelt Karl Evangs helseopplysningspris for sitt fremragende folkeopplysningsarbeid.

Støtt oss på:

Kontonummer
3207 25 71672
VIPPS
900 93 847