Velkommen til nye Psykopp.no!

Forskningsstipend

Gerd-Ragnas minnefond

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond vil i forbindelse med Schizofrenidagene dele ut to forskningsstipender
á kr 30 000 og kr 70 000. 

Gerd Ragna Bloch Thorsen (GRBT) var foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser. Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning som har utviklet seg til å bli en ledende institusjon for informasjon til pasienter og pårørende. GRBT hadde også en sentral rolle i familiearbeid ved tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS-studien). Hun så alltid muligheter; der andre så buskas og uoverstigelige elver, så GRBT strake veien. Hennes credo var ”Hvorfor ikke?”, og bemerkelsesverdig ofte fikk hun gjennom det hun kjempet for.

De to stipendene deles ut under schizofrenidagene i 2019. Vi ber om at du sender oss en søknad på to A4 sider hvor du beskriver ditt prosjekt. Målsettingen med disse midlene er å stimulere studier som har fokus på følgende:

- Implementering av virksom behandling 
- Utprøving av ny behandling 
- Stigma ved psykisk lidelse

Det kan dreie seg om å starte opp en studie eller et prosjekt, eller å ferdigstille allerede påbegynt arbeid. Forskere i startfasen av et prosjekt oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 1. september 2022

Søknaden sendes:
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 
Kirkegt. 40,
4006 Stavanger
merkes ”Gerd-Ragna Bloch Thorsen stipend”

Epost: post@psykopp.no

Send søknad til:

Søknadsfrist:
1. september 2022
Prisutdeling:
10.11.22
(obligatorisk fremmøte for prisvinnere)
Søknaden sendes:
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Kirkegt. 40, 4006 Stavanger; merk ”Gerd-Ragna Bloch Thorsen stipend” Epost: post@psykopp.no