Velkommen til nye Psykopp.no!

Espens evangelium

Grunderen bak "Wildscape", Espen Holmgren har en urokkelig tro på naturens helbredende krefter (foto: Wildscape)
Espen Holmgren har en urokkelig tro på villmarkas helende krefter. Nå tilbyr gründeren bak virksomheten «Wildscape» et enestående kursopplegg for utdannelse av villmarksterapeuter i Norge.

Espen Holmgren vet at det virker. Ikke bare fordi han har prøvd det på kroppen selv. Men fordi han har sett unge mennesker finne mening i det meningsløse rundt et leirbål i 30 minus.

Marka som medisin

Det er noe eget ved å møte mennesker som virkelig brenner for noe. Som har et budskap. En sterk tro. Espen Holmgren er et sånt menneske. For gründeren bak virksomheten «Wildscape» handler det ikke bare om et levebrød, det handler om en urokkelig tro på marka som medisin. Det er hans evangelium.

-Jeg tror at det urbane mennesket har mistet noe viktig. Vi har fjernet oss fra naturen, og det gjør oss syke. De enkle og tilrettelagte livene vi lever er ikke bra for oss. Fravær av naturen fører til et ubegripelig savn som gjør oss forvirret og frustrerte. Livet mister mening. I naturen møter vi noe som er større enn oss, noe som gir styrke og mot til endring og som gir meningen med livet tilbake, sier Espen.

Mistet håret

Espen er same, født og oppvokst med urfolkets blod i årene. Han har den samiske forståelsen av naturen i ryggmargen.  Villmarka, eller «meahcce», det samiske ordet for «der ingen folk bor» har alltid vært en viktig del av livet til Espen og han bestemte seg tidlig for å finne ut hvordan man kan benytte seg av naturens iboende egenskaper til å hjelpe andre mennesker.

Det finnes ingen utdannelse for villmarksterapeuter i Norge, derfor har "Wildscape" nå etablert «Masterclass i villmarksterapi», et kurs som gir dybdeforståelse i villmarksterapi, praktisk gjennomføring og kunnskaper om hvordan man kan hjelpe unge mennesker med naturen som arena. (Foto: Wildscape)

– Jeg fikk idéen til Villmarksterapi allerede i forsvaret, da jeg så hvor bra det var å gjøre de helt enkle tingene sammen som et team. Jeg erfarte at unge soldater ble dimittert på grunn av psykiske problemer, noe som hadde økt veldig den tiden jeg var i forsvaret, og hadde et ønske om å hjelpe denne gruppen.

Imidlertid ble en skade kroken på døren for finnmarkingens karriere som yrkesmilitær. Han gikk over til finans, fikk seg jobb innen bank og eiendomsmegling.

Det gikk ikke så bra.  

Innvendig borgerkrig

-Det føltes meningsløst, som en innvendig borgerkrig. Stresset gjorde at immunforsvaret mitt angrep seg selv og jeg mistet håret. Jeg måtte ut, kjenne på naturkreftene, puste inn fjellufta. Han sa opp jobben. Håret og helsa kom tilbake. Han tenkte at det som var som medisin for ham, også kunne være til hjelp fra andre. Og det var ut fra denne tanken at virksomheten som i dag bærer navnet «Wildscape» ble til.

-Når du er i villmarka kan du ikke bare si «at nå gidder jeg ikke mer». Du kan ikke bare gi opp og legge deg ned, da blir du fort ganske kald. Du må reise deg opp og gå videre, finne frem til en indre styrke du ikke trodde du hadde. Du må godta å miste kontrollen, overgi deg til naturkreftene. I villmarka blir konsekvensene av egne valg og handlinger tydeligere. Det er vanskelig, men det går. Det har jeg mange eksempler på. Vi opplever at 8 av 10 blir bedre etter å ha gjennomført Wildscape- programmet.

Ni viktige dager

Programmet, som han har utarbeidet sammen med psykologer og terapeuter, handler om å ta unge mennesker med på en ni-dagers tur i Femundsmarka eller i Nord-Norge.

-Det er en krevende tur, men ikke verre enn at de aller fleste klarer det. Det er ingen krav til forkunnskaper eller fysiske ferdigheter. Men det er ikke bare strev, det er også lek, mestring og gode samtaler. Mange opplever det som enklere å snakke om det som er vanskelig mens man sitter rundt et leirbål, enn på et sterilt psykologkontor. For de aller fleste er ni dager i villmarka nok til å lage nye positive koblinger i hjernen, som hjelper deltakeren til å skape en god vei videre i livet.

Når turen er over, er det ikke takk og farvel og lykke til. Ungdommene følges opp med samtaler og støtte i etterkant

-Man blir jo glad i disse ulykkelige ungdommene, sier Espen som siden starten i 2008 har vært på tur i over 500 døgn med ungdommer og unge voksne som står fast i livet.

Unikt kursopplegg

Nå ønsker den engasjerte gründeren flere villmarksteraputer, og har derfor utarbeidet et terapeutisk kursopplegg, som det eneste av sitt slag i Norge.

Mange opplever det som enklere å snakke om det som er vanskelig mens man sitter rundt et leirbål, enn på et sterilt psykologkontor, sier Espen Holmgren ( i midten). Her sammen med psykolog Mathias Nagbøl og deltaker Marius (20). (Foto: Wildscape)

-Det finnes ingen utdannelse for villmarksterapeuter i Norge, derfor har vi nå etablert «Masterclass i villmarksterapi». Dette er et kurs som gir deg dybdeforståelse i villmarksterapi, praktisk gjennomføring og kunnskaper om hvordan du tar vare på og hjelper unge mennesker med naturen som arena. Kurset er for alle, enten man jobber som lærer eller barnevernet eller om man er en privatperson som har lyst til å jobbe med dette, sier Espen Holmgren som ønsker at flere skal få øynene opp for denne behandlingsformen.

-Jeg brenner for å spre budskapet om naturens helende krefter. Ikke bare fordi jeg har sett det med selvsyn eller fordi jeg har erfart det selv, men også fordi seriøs forskning viser at det virker.

FAKTA: Den danske forskningsrapporten «Viden om friluftslivs effekter på sundhed» (2018), som oppsummerer 22 studier om det å tilbringe tid ute, viser at krevende ekspedisjoner og leirbasert opphold ute i naturen i sammenheng med ulike behandlingsopplegg, kan ha positiv innvirkning på den psykiske og sosiale utviklingen til deltakerne. Men også en kort spasertur, eller bare det å sette seg ned og slappe av ute i det fri har en stressdempende effekt.

Dette er Wildscape-programmet

1. Kartlegging

Det starter med en kartleggingssamtale for å se om vi kan hjelpe og for å motivere ungdommen til å dra på tur. Så skrives en avtale om deltagelse i programmet for deretter å starte kartlegging, se på historikk og relasjoner. I tillegg forberedes turen med utstyr, transport, logistikk, mat, spesielle behov og koordineringer med andre behandlere der det trengs. Deretter utarbeides en behandlingsstrategi i samarbeid med psykolog.

2. Tur i villmarka - 9 dager

Når alle forberedelser er gjort er det tid for tur i Troms-området eller Femundsmarka. Gruppen er tilpasset den enkeltes alder, problemer, kjønn og øvrig kompatibilitet. Det er maks 5 deltagere pr gruppe i tillegg til personale.

På tur over hengebro i Vilgesvarre i Troms. (Foto:Wildscape)

Turen har tre faser:

1. FORSTÅELSE

Hvorfor har du det som du har det? Hvorfor har utviklingen stoppet opp? Hva har skjedd? Hvilke ressurser har du for å komme deg videre? Målet er gå fra et fastlåst tankesett til å utvikle psykologisk fleksibilitet.

2. FRAMTID

Hva kan du gjøre og planlegge i dag for at du skal få det bedre i morgen? Fokus på handling og aktivitet.

3. AVSLUTNING

Etter ni intense dager klargjøres deltageren for tilbakeføring til hverdagen med nye verktøy og målsetninger for framtiden.

3. Oppfølging

Oppfølging foregå går via telefon og videosamtaler, samt fysiske møter dersom det er aktuelt. Vi bidrar til at deltager og familien når sine målsetninger og justerer kursen dersom det blir nødvendig.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting