Velkommen til nye Psykopp.no!

- Om å leve med stormen

av
Møt Kay Redfield Jamison på Schizofrenidagene

Det er et sitat som ofte nevnes når det handler om den amerikanske psykiatriprofessoren og forfatteren Kay Redfield Jamison, hun som har skrevet så personlig om det å leve med en bipolar lidelse:

”Jeg har ofte spurt meg selv om jeg, om jeg hadde valget, ville valgt å ha en manisk-depressiv sykdom.”

Spørsmålet stiller hun i hennes egen selvbiografi, ”An Unquiet Mind”. Boken er blitt en klassiker, og i den forteller hun om sine erfaringer som manisk depressiv og om hvordan hun lærte seg å leve med sykdommen. I boken besvarer hun også spørsmålet sitt: Hadde det ikke vært for medisinen, for at litium virker på henne, ville svaret vært et enkelt nei, snøret inn i skrekk. Aldri om hun hadde ønsket seg en bipolar lidelse, tenker hun.

Men medisinen virker. Så hun velger å svare ja, selv om depresjonen er, som hun sier, ”forferdelig bortenfor ord, lyder eller bilder”. For hun tror at hun nettopp på grunn av sykdommen har følt mer og følt dypere, hatt flere opplevelser, og mer intense opplevelser, elsket mer og blitt mer elsket.

”The Unquiet Mind” er, som så mye av det Jamison skriver, intim og poetisk. Hun er en kreativ intellektuell, en Pulitzer-nominert forfatter. Men samtidig står Kay Redfield Jamison fjellstøtt som en av de fremste fagpersonene på bipolar lidelse i verden, en posisjon hun utøver som professor ved et av de mest prestisjetunge universitetene som finnes, The John Hopkins University School of Medicine,

Kombinasjonen av å være en skjønnlitterær forfatter og en faglig autoritet som har brukererfaring, betyr at hun på et vis oppsummerer selve ideen til de tverrfaglige Schizofrenidagene, og den gjør det naturlig at deltakerne har muligheten til å møte henne ved tre ulike anledninger.

Tirsdag 5. november holder hun et tre timer langt spesialseminar om bipolar lidelse. Dagen etter inviterer hun til et miniseminar om skriving som en kreativ prosess og som  mestring av psykisk lidelse. 6. november holder hun også plenumsforedraget ”A life without storms”, der hun stiller både seg selv og oss andre overfor valget om lidelse eller ei.

  • Jamison er et godt eksempel på at det å leve med en psykisk lidelse er et blandet fenomen. Det gir og tar. Hun har levd et rikt liv, og for oss er det spesielt at hun kommer hit, sier Lars Ravn Øhlckers, psykologspesialist og medlem av organisasjonskomiteen for Schizofrenidagene.

Kay Redfield Jamison  ble rammet av bipolar lidelse som ung voksen og studerte klinisk psykologi. Hennes siste bok, ”Robert Lowell, Setting the River on Fire”, kom i 2017 og er en psykologisk beretning om den amerikanske poeten Lowells tanker og liv, og om den bipolare lidelsen som påvirket hans liv i stor grad og på godt og vondt.

Tidsskriftet The Atlantic spurte en gang Jamison om hva folk flest ikke visste eller skjønte om hennes fagfelt. Hun svarte: ”Hvor mye virkelig god vitenskap som støtter opp om det, hvor potensielt  dødelig bipolar lidelse er, hvordan sykdommen likevel kan behandles og hvor viktig det er å få den behandlet tidlig.”

” Kombinasjonen av å være skjønnlitterær forfatter og faglig autoritet som har brukererfaring, betyr at Jamison oppsummerer selve ideen til de tverrfaglige Schizofrenidagene”

Klikk her for å melde deg på.

Last ned brosjyren

Samtalepartnerens anbefaling

”Kay Redfield Jamison kombinerer en utrolig sterk faglig autoritet med det personlige. Hun har skrevet selve bibelen blant fagbøker om bipolar lidelse, men er også forfatteren av flere skjønnlitterære og personlige bøker om hvordan det er å leve med lidelsen. Hun favner Schizofrenidagenes perspektiv: Både det faglige, kliniske, kulturelle og brukererfaringen.

Jeg har hørt Jamison en gang tidligere. Hun har en veldig god formidlingsevne og en sterk troverdighet.”

Jeanette Bjørke-Bertheussen, spesialist i psykiatri, samtaler med Jamison under Schizofrenidagenes spesialseminar.

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting