Velkommen til nye Psykopp.no!

«Det viktigste med denne prisen, er anerkjennelsen»

Astrid Weber har brukt de smertefulle erfaringene i livet til noe godt. Nylig mottok den erfarne erfaringskonsulenten fra Tromsø akuttpsykiatriprisen 2019.

«Med åpenhet deler hun sine erfaringer, med interesse hører hun på andre, og med engasjement bidrar hun til dialog om psykisk lidelse», heter det i begrunnelsen.
-Det har vært en lang vei, derfor føles det veldig godt å motta denne prisen, sier Astrid Weber.


Alvorlig syk

Problemene meldte seg allerede i slutten av tenårene. Og da Astrid var nyutdannet sosionom ble hun alvorlig psykisk syk. Hun har vært gjennom sterk angst, dyp depresjon, selvskading, selvmordsforsøk og grensepsykoser. Hun har kjent på smerten, fortvilelsen og frustrasjonen. Hun har opplevd å få god hjelp, og hun har opplevd å få dårlig hjelp.
-Erfaringene jeg gjorde meg da jeg var syk er fortsatt den viktigste drivkraften i engasjementet mitt, sier hun.


Pionèrarbeid

Høsten 2008 søkte psykiatrisk senter for Tromsø og omegn etter erfaringskonsulenter. Da hadde Astrid vært ufør i to år, og var fortsatt i aktiv behandling. Hun la inn en søknad. Og fikk jobben. Det ble starten på et mangeårig pionerarbeid for bruk av «pasienter med nøkler» innen psykisk helse.  De siste årene har hun hatt en delt stilling mellom Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenheten, begge i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN.

- Det å motta denne prisen fikk meg til å stoppe opp og tenke over alt arbeidet som ligger bak. Som erfaringskonsulenter er vi avhengig av det virkerommet vi har i de tjenestene vi jobber i. Det har tatt tid å slippe til i akuttpsykiatrien, - vi er knapt begynt. Jeg tenker det viktigste med prisen er anerkjennelsen av erfaringskunnskapens rettmessige plass som likeverdig kunnskap, sier Astrid som er den erfaringskonsulenten med lengst fartstid her til lands.

- Det er noe helt annet å snakke med noen som har gått den samme veien, som selv har vært pasient, sier hun og forteller om et møte med en ung kvinne som ikke ønsket å leve.
-Vi gikk en tur sammen. Hun spurte meg om jeg noen gang har skadet meg selv. Jeg svarer at ja, det hadde jeg, ikke for å dø, selv om dødslengselen til tider var stor, men for å overleve. Da så hun lenge på meg og sa at «da kan jeg snakke med deg om alt. Du forstår».

Kvinnen var takknemlig for hjelpen hun fikk fra sykehuset, men fortalte at hun og terapeuten pratet forbi hverandre, at hun ikke følte seg forstått. Senere samme kveld fikk Astrid en SMS fra kvinnen: «Takk for at du har tro på meg. Kanskje tør jeg også å velge livet, slik du har gjort. Vi snakkes snart.»
-  I en ideell verden komplementerer erfaringskonsulenten behandlernes kompetanse. Noen spør meg når jeg mener vi er i mål, når jeg liksom skal si meg fornøyd. Men jeg tror faktisk at vi ikke kan gjøre oss selv overflødige. Jeg brenner for det jeg holder på med, hvilket også har gjort at jeg har engasjert meg i fagpolitiske debatter. Jeg blir opprørt når de som trer frem med erfaringsbasert kunnskap blir møtt med hersketeknikk. Det viktigste med denne prisen er anerkjennelsen av erfaringskunnskapens rettmessige plass som likeverdig.

Fra begrunnelsen: «….hun har i en årrekke bidratt med utvidet forståelse og tilnærming til psykisk lidelse og til større forståelse for erfaringskunnskap. Årets vinner har markert seg som foredragsholder, forfatter og som samfunnsdebattant lokalt og nasjonalt. Hun har over år holdt foredrag på ulike helsefaglige konferanser, blant annet her ved Akuttpsykiatrikonferansen. Hun underviser medisin- og helsefagstudenter og helsepersonell i ulike tjenester. Med tydelighet formidler hun hvordan det erfares å ha en psykisk lidelse og med særlig fokus på hvordan det kan erfares å være akutt psykisk syk og i krise».

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting