Velkommen til nye Psykopp.no!

Demens i yngre år gir redusert forventet levealder

av
Unge med demens lever like få år med sykdommen som eldre, viser ny studie. "Demens i yngre år” er en håndbok for pårørende og et redskap for helsepersonell i møtet med de som får en tidlig diagnose.

En slik diagnose i alderen 50-64 år kan innebære at levealderen kuttes med så mye som to tiår, sier forsker Bjørn Heine Strand fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse til senterets egen nettside.

Selv om demens er mest vanlig i eldre år, rammer den også de som er yngre. Om lag 3-5 prosent av alle med demens får sykdommen før fylte 65.

- Studien vår fyller et tomrom i kunnskapen om demens hos yngre personer. Spørsmålet mange pasienter og pårørende stiller seg når de mottar demensdiagnosen er hvor lenge personen kan forventes å ha igjen å leve, sier Strand til aldringoghelse.no

- De som får demens ved 60 år kan forvente å leve i sju år, og kan tape så mye som 18 leveår i forhold til andre i sin aldersgruppe. Til sammenligning kan de som får demens når de er 80 forventet å leve i 5 år, uttaler han.

I boken ”Demens i yngre år” beskrives hverdagen til familien Pedersen i Stavanger. Allerede før familiefaren Henry fylte 60 år hadde familie og venner begynt å merke symptomer på demens. Kona, Anne Torhild S. Pedersen, forteller åpent om hvordan sykdommen sakte men sikkert gjorde at hun mistet mannen sin flere ganger. Hun snakker om den tøffe hverdagen hun opplevde som pårørende til en hjemmeboende dement pasient. Og om det skrikende behovet for informasjon.

Mange av de yngre demente bor hjemme og blir pleiet av sine nærmeste pårørende. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten er ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal samarbeide med pasientens familie. Nøkkelen er å lytte til de pårørende og innhente kunnskap om pasientene og deres ressurser, ønsker og behov, er noe av budskapet i boken.

Det har vært noe uenighet i forskningslitteraturen om ventet levetid for unge med demens. De nye dataene er innhentet fra klinikker over hele Norge og studien inkluderer 672 yngre personer med demens. Forskningssjef Anne Rita Øksengård i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at selv om funnene kan synes dramatiske, så er det viktig å få ut denne type informasjon om yngre personer med demens.

Til artikkelen på aldringoghelse.no.

Kjøp boken her.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting