Velkommen til nye Psykopp.no!

- Lykke til med den gode dagen!

”Skattekisten” rommer suksesshistorier fra demensomsorgen

NY BOK: På Stokka sykehjem i Stavanger er hagen full av eksotiske fugler. Her er også høner og haner, kaniner og en andedam. Alle beboerne kan bidra med å stelle denne Edens hage, og året rundt er den til glede både for dem, barnehager, pårørende og andre nysgjerrige. 

Eksempelet på nær omsorg for en voksende gruppe demente er langt fra enestående, og nå har Ingelin Testad samlet gode praksistiltak i bokform. Testad er utdannet sykepleier, professor og leder Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) på Stavanger universitetssjukehus. Hvert år deler SESAM ut Linda Buettners praksispris. Flere av bidragene i Skattekisten er vinnere av denne prisen.

- Skattekisten er en samling personsentrerte, enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte aktiviteter som kan bidra til den gode dagen for personer med demens, familie, venner og helsepersonell, sier Testad om boken som kommer ut på Hertervig Forlag. 

Testad har valgt historier fra Norge og fra ulike sykehjem i London-området. Og flere beretninger vil det bli. For Linda Buettners praksispris deles ut årlig til stadig nye tiltak for personer med demens.

- Buettner, den amerikanske professoren i rekreasjonsterapi, var en foregangsfigur internasjonalt som flere ganger besøkte Stavanger og ble en stor inspirasjon for det praksisnære arbeidet, forteller Testad.

Praksistiltakene i boken hennes utgjør gode oppskrifter til demensomsorg, men også kimen til nye ideer. Her er historien fra sykehjemmet St. Davids i Ascot i England, der beboerne pusser opp brukte møbler mens gamle minner vekkes. Eller den fra Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen, hvor generasjonssang samler barn, deres foreldre og eldre i samspill, glede, lek og dans. Her er sykehjem med dyreassistert terapi, med sansehager, mimrestunder, drama og rollespill.

De gode ideene trengs. Demens er utbredt i Norge, og det er ventet en økning i antall sykdomstilfeller i årene framover, ikke minst fordi befolkningen stadig blir eldre. Det gir nye utfordringer og behov for nye løsninger.

- Retten til å bestemme over seg selv og finne mening i tilværelsen er viktige aspekter i menneskets liv, og en stor del av vår identitet er knyttet til hjem og hverdag. Et hovedtema for praksistiltakene i boken er å gjøre seg kjent med den enkeltes livshistorie som utgangspunkt for meningsfulle aktiviteter, sier Testad.

Hun har ledet flere forskningsprosjekter innen demensomsorg, og arbeider for at mennesker med demens skal få den beste behandlingen, basert på den nyeste forskningen.

- Dette er ikke en lærebok, men en bok som passer for alle som er interessert i temaet, avslutter hun.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting