Velkommen til nye Psykopp.no!

VIS MEG; kortene som får frem barns stemme

VIS MEG lar barns stemme komme til utrykk ved hjelp av bilder. Foto: Merethe O. Clausen
Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere. Her er samtaleverktøyet med aktivitetskort som viser situasjoner barn kjenner seg igjen i.

– Vi ville lage et verktøy som gjør det lettere å komme i dialog, spesielt med barn som ikke kan fortelle så mye med ord. Noe kulturnøytralt og ufarlig som treffer ungene, forklarer psykologspesialist Klara Øverland.

Og slik ble VIS MEG – dine tanker og følelser: Et samtaleverktøy for følelsesregulering til. En hjelp til å la barn få vise det som opptar dem. Et verktøy som er etterspurt av mange.


Hva liker du best? Hva liker du minst?

Fem år har gått siden Øverland sammen med psykiater Aina Basilier Vaage og psykologspesialist Domnine Lecoq gikk i gang med utviklingen av verktøyet. Øverland jobbet da på en behandlingspost for barn med ulike typer emosjonelle vansker. Hun samarbeidet med Transkulturelt senter om barn som har opplevd flukt og traumer.

Samtidig i 2015, ble det etablert flere flyktningmottak. Da var det en del barnehager som trengte innspill til kommunikasjon med barn som enten var stille eller urolige. Barna kunne ikke norsk og hadde problemer med å formidle sine tanker og følelser.

– Barn er vant med bøker – det å se på bilder, og de liker å holde noe i hendene, forklarer Øverland, som hadde forsket på bruk av billedkort i forbindelse med BAMBI-prosjektet.

Gode erfaringer derfra ga idéen om å lage kort som skal sorteres: Barna legger kortene som viser forskjellige situasjoner ut på et brett, etter hva de liker og ikke liker.

– For det henger ofte sammen med hvordan barn har det inni seg. Ved å la de sortere aktivitetskortene ut fra deres opplevelser får man et bilde av hva som er viktig for dem. Barnas stemme kan vises gjennom bilder, de må ikke si noe.

Sorteringen gir også de voksne en indikator på hva man kan spørre om og stimulere, ifølge Øverland. Samtaleverktøyet kan slik brukes i planlegging av tiltak og til hjelp i følelsesregulering.

– Vi har også inkludert egne tegneark der barna kan tegne inn følelser og tanker. Si de har kranglet, slått seg eller sloss, da kan de tegne inn hvor i kroppen de har vondt og så kan man snakke om det. Det er mulig å notere underveis sammen med barnet når det gjelder følelser og tanker.

Ved hjelp av aktivitetskort kan barnet vise og snakke om tanker, følelser og situasjoner. Du kan kjøpe VIS MEG her, på Hertervig Forlag sine nettsider. Foto: Merethe O. Clausen

Et verktøy for alle

Samtaleverktøyet er utviklet i forbindelse med Omsorg for Traumatiserte barn, og studien er støttet av Stiftelsen Dam ved hjelp av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, i samarbeid med SUS, Transkulturelt senter. Prosjektgruppen har samarbeidet med læringsmiljøsenteret, UiS, og er en del av Filiorum nettverket ved UiS. Kortene er tilpasset barn med flyktning/innvandrerbakgrunn, men kan brukes av barn flest. Verktøyet er prøvd ut ved SUS, med barn i barnehage- og skolealder.

– Da fikk vi se at kortene virkelig fungerte for å få i gang samtaler. Jeg har opplevd at barn plukker opp et kort for å spontant dele en opplevelse de har knyttet til en lignende situasjon. Et barn sa rett ut «jeg har ikke sykkel» og utrykte et stort ønske om å kunne sykle, men familien fikk ikke tak i en sykkel. Slik får vi et innblikk i hva barnet er opptatt av, sier psykologspesialisten.

Samtaleverktøyet er laget i tett samarbeid med ansatte i barnehager: Alle aktivitetene på kortene er basert på situasjoner som barn opplever i det daglige. Designer Jon Aslestad har brukt farger og figurer som alle barn skal kunne kjenne seg igjen i. Kortene ble laget med tanke på de minste, men man så raskt at det passet for større barn – og alle barn.

– Selv om de store synes det er barnslig med sandkasselek, gir det barna et perspektiv på det å bli eldre. De enten har eller har hatt et forhold til de fleste av aktivitetene på kortene, sier Øverland.


Del av livsmestring

VIS MEG – dine tanker og følelser kan brukes sammen med foreldre, ansatte i barnehager og PPT, lærere, psykolog, helsesykepleier, terapeut, besteforeldre – eller andre barn. Samtaleverktøyet passer godt inn med livsmestring i både  Fagfornyelsen i skolen og Rammeplan for barnehager – der mangfold og gjensidighet er viktig, ifølge Øverland.

– Når barn får mulighet til å vise sin stemme, og dele hvordan de opplever verden, alene og sammen med andre, kan barn og ansatt bli bedre kjent.

Kortene kan brukes i alle fag eller som en pause mellom aktiviteter.

– Vi skal stimulere til en positiv helse, læring og samarbeid. Mange av kortene viser sosiale situasjoner, som det å spille ball, synge og spise sammen med andre.

Øverland mener at samtaleverktøyet også kan brukes til opplæring av følelser og trening i det å utrykke seg. Den voksne kan stille spørsmål som åpner for undring.

– Hvordan føles det i kroppen når du hopper på trampolinen, kan du vise meg? Blir du glad inni deg, er det slik at du smiler? Eller på det kortet der de er sinte og sloss, hvordan tror du de føler det inni seg? Er de sinte? Kan det være de blir triste etterpå?

Men det er barna som skal ta styringen når verktøyet brukes – det er de som skal få vise, og den voksne skal følge de, understreker Øverland.

– Det at barnet kan få vist sin stemme – det synes jeg er det fineste med VIS MEG. At det er barnets subjektive verden og deres indre opplevelser som kommer frem, avslutter Øverland.

Bordversjonen bestilles her

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting