Velkommen til nye Psykopp.no!
Hvordan hjelpe noen med personlighetsforstyrrelse

God hjelp for pårørende til å forstå

Den 15. januar i år publiserte Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) syv gratis kursvideoer beregnet på pårørende til mennesker med personlighetsforstyrrelser. Videoene ligger tilgjengelig på nett for alle interesserte, og er et opplæringstilbud til denne helseutfordringen som over 10 – 12 % av befolkningen strever med.

Videokurset er delt inn i tre bolker;

- Unnvikende personlighetsforstyrrelse,

- Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse hos voksne

- Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse hos ungdom.

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs underviser pårørende i dette videokurset fra NAPP.

Den første videoen er en generell innføring i hva personlighetsforstyrrelser er. Deretter følger to videoer for hver av de tre bolkene, hvorav den ene er et opplæringskurs i den spesifikke problematikken, mens den andre er en samtale mellom NAPPs leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs og helsepersonell som driver gruppeterapi rundt om i Norge.

Mennesker med personlighetsforstyrrelser sliter både med seg selv og i samspill med andre. Identitetsproblemene dreier seg om selvopplevelse, emosjonsregulering, evne til å forfølge meningsfylte mål og evne til selvrefleksjon. De mellommenneskelige utfordringene handler om evne til nærhet, evne til å sette seg inn i andre menneskers perspektiv, og forståelseshorisonten rundt dette at ens egen atferd påvirker andre.

Det er en liten revolusjon på gang i diagnostiseringen av personlighetsforstyrrelser. Man vil gå mer vekk fra dagens kategoriske tenkning om man har en personlighetsforstyrrelse, til en dimensjonal tenkning der alle mennesker befinner seg et eller annet sted på en skala som måler nivået av personlighetsproblemer. Skalaen vil ikke bare avhenge av alder og sykehistorie, men også av dagsform og følelsestrykk - slike variasjoner som gjelder oss alle. Her ligger det et stort håp om at denne tenkningen vil minske stigmaet overfor denne pasientgruppen.

Videoene henvender seg primært til pårørende. De pårørende tilbringer mye tid sammen med mennesker som strever, og er en svært viktig ressurs i tilfriskningsprosessen for denne pasientgruppen som er sterkt underprioritert i psykisk helsevern.

Selv har jeg hatt hoveddiagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse halvparten av mitt 44 år lange liv. Jeg ble tidlig gitt riktig diagnose, men helsevesenet feilinformerte meg og sa den var uhelbredelig. Jeg har tilbrakt flere tiår av livet mitt i en personlighetsforstyrret myr, og aldri blitt tilbudt verken tilpasset eller spesialisert behandling. Men ved en ren tilfeldighet ble jeg tilknyttet NAPP, og satt i ekspertrådet deres i åtte år. Der deltok mennesker fra hele landet, alle med egenerfaring med ulike personlighetsforstyrrelsesdiagnoser. Ekspertrådet ble nylig avviklet, ettersom NAPP nå har gått inn i et omstillingsår, og fra januar 2025 skal fusjonere med to andre kompetansetjenester, henholdsvis NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse) og NKTSB (Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling). Der helsevesenet i min egen by fremstod som middelaldersk, har NAPP åpnet en ny forståelsesverden rundt sykdommen min. Jeg kan derfor understreke hvor totalt avgjørende det er å få opplæring i egen lidelse, og at den, som det formidles flere steder i videoene, ikke kan behandles i et vakuum.

Det trengs bred folkeopplysning om personlighetsforstyrrelser! Vi er mange mennesker som sliter med disse problemene. Det kan se ut som det blir det flere av oss, eller så har det moderne mennesket fått en større psykologisk bevissthet eller vågalhet, for å eksponere seg selv på en ny måte, slik at disse problemene blottlegges mer enn i tidligere tider. Slik jeg ser det, er disse videoene et stort og viktig bidrag til den folkeopplysningen som trengs for å minske personlighetsproblemene i befolkningen.

Det er langt flere enn bare pårørende som kan ha nytte og glede av å se disse videoene. Jeg ser for meg en hel rekke yrkesgrupper også utenfor helsevesenet som gjerne kan øke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget sitt om personlighetsforstyrrelser: Barnevernsansatte, sosionomer, fastleger, helsesøstre, lærere, fengselsbetjenter for å nevne noen.

Du finner kurset HER

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting