Velkommen til nye Psykopp.no!

Digital mobbing: Når mobilen blir et våpen

Det sies at dagens barn og unge er digitalt innfødte; de har hatt tilgang på digital teknologi hele livet. Men digitale medier er i kontinuerlig endring, og det er stort behov for opplæring i nettvett. Nå må de voksne komme på banen!

Digitale medier på godt og vondt

Internett byr på en fantastisk mulighet til å skape, publisere, dele og tilegne seg informasjon. Barn og unge er aktive brukere av alle former for digitale medier. De bruker gjerne nettet som sin egen, private teaterscene der de kan vise seg frem og spille forskjellige roller. Det blir et sted der det fysisk sosiale livet veves sammen med det digitale. Dermed gir sosiale medier anledning til å presentere et positivt bilde av seg selv, til tross for eventuelt dårlig trivsel eller lav selvtillit.

Mange unge forteller at det er på nettet de føler at de er mest seg selv. Det er der mange deler sine innerste tanker, følelser, bekymringer, frustrasjoner og behov. Og dette gjøres ofte i forum hvor andre kan observere og kommentere, på godt og vondt. For dessverre blir mange utsatt for de negative sidene ved internett, der terskelen for å spre hets og hatefulle ytringer er mye lavere enn hvis det foregår fysisk.

Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 viser at det er mange unge som opplever digital mobbing og seksuelle krenkelser, uten å våge å be om hjelp. Undersøkelsen viser også at få foreldre kjenner til at barna deres sender nakenbilder av seg selv eller mottar ubehagelige seksuelle kommentarer på nettet. Det er ikke bare vinningskriminelle nettverk i utlandet som deler filmer og bilder for å bedrive hensynsløs pengeutpressing. Det foregår også mye tankeløs deling av jevnaldrende i en intim seksuell situasjon. Det handler hovedsakelig om spenning, testing av grenser – og noen ganger hevnlyst.

Digital mobbing skjer ved hjelp av bilder, film eller tekst, og øker i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Utestenging, usynliggjøring, latterliggjøring, baksnakking, ryktespredning, sladder og trusler er alle eksempler på digital mobbing. Dette er situasjoner som det ikke er lett å forsvare seg mot, enten fordi mobbingen skjer anonymt, eller fordi bilder, film eller tekst spres med lynets hastighet til veldig mange, slik at man umiddelbart mister kontrollen. I tillegg kan nettmobbing skje når som helst, døgnet rundt. Noe som er en medvirkende årsak til at denne typen mobbing oppleves spesielt belastende.

En annen side ved digital mobbing er at de som mobber ofte føler at de er trygge fordi de er anonyme. De treffer ikke offeret ansikt til ansikt og ser ikke hvor fortvilet ofrene er, noe som kan føre til at mobberne går lenger enn de ville gjort i det virkelige liv.

Å ha et bilde på mobiltelefonen av seksuell karakter gir makt gjennom andres avmakt, det er noe man kan true med. Mobiltelefonen har blitt et våpen! Derfor er det viktig at unge blir oppmerksomme på at dette faktisk er en straffbar handling.

Hva er forskjellen på digital mobbing og digitale krenkelser?

Digital mobbing er en hvilken som helst handling utført via digitale medier av en person eller en gruppe, som gjentatte ganger kommuniserer aggressive meldinger, som har til hensikt å påføre skade eller skape ubehag for andre, mot et offer som ikke kan forsvare seg. (Samnøen, 2014:42)

Digitale krenkelser inkluderer netthets, stalking, hacking, utpressing, trusler, identitetstyveri, spredning av private data, og opplasting og spredning av bilder og videoer uten samtykke.

Når det gjelder spredning av filmer og bilder har lovverket i Norge blitt veldig bra i løpet av de siste årene. Man kan bli dømt for voldtekt selv om personen på filmen utfører ting mot seg selv og aldri har møtt gjerningsmannen. Lovgiverne har skjønt at det ikke er noen forskjell på å være i samme rom, og å være på skjerm via internett. Nå må vi få ungdommene til å skjønne akkurat det samme!

Digital emosjonell vold

Det var i en STIR-studie (Safeguarding Teenage Intimate Relationships) fra 2015 at jeg første gang så det viktige begrepet digital emosjonell vold brukt for å betegne den formen for kontroll og trusler som kan brukes på nettet, ved for eksempel å

• sende stygge kommentarer, skjelle ut eller sende truende meldinger på nett i private meldinger, og legge ut stygge kommentarer eller skjelle ut personen så alle kan se det

• prøve å kontrollere hvem kjæresten kan være venn med, eller hvor han/hun kan gå

• holde konstant oppsikt med hva kjæresten har gjort, eller hvem han/hun har møtt, for eksempel ved å sende meldinger eller konstant sjekke nettsidene på sosiale medier

• bruke mobiltelefonen eller sosiale medier for å hindre venner i å like kjæresten, for eksempel ved å gi seg ut for å være vedkommende og sende stygge meldinger til andre

Sårbar ungdom sliter på nettet

Vennskap er svært viktig for vår psykiske helse. Utenforskap fører til sårbarhet, og det er en økende tendens til å oppleve ensomhet til tross for at man har venner. Det er klar sammenheng mellom sårbarhet, ensomhet og digital mobbing. Dårlig selvbilde og opplevd ensomhet, samt dårlige relasjoner til foresatte, lærere og jevnaldrende, kan føre til psykisk uhelse. Da kan en negativ enkelthendelse på nettet få store psykiske konsekvenser.

Relasjoner til voksne er derfor helt avgjørende. De innehar rollen som modell for etisk standard og sosial praksis og kan bidra med relasjonsbygging gjennom gode holdninger og raus framsnakking. Løsningen ligger IKKE i å fjerne tilgangen til sosiale medier! Årsaken til at barna ikke forteller de voksne om digital mobbing, kan nemlig være redselen for sanksjoner som straff.

Gode råd til de voksne:

• Engasjer deg i de unges digitale liv

• Snakk med de unge om digital mobbing og konsekvensene ved ulovlig bildedeling

• Lær de unge digital sosial kompetanse og nettvett

• Lær deg verktøyene og vis interesse for teknologien de unge bruker

Gode råd til de unge:

• Unngå nettforum eller personer hvor det foregår åpenlys mobbing

• Vær forsiktig med hva du deler med andre gjennom sosiale medier og blogger

• Tenk deg om før du poster eller deler noe – både egne og andres bilder

• Snakk med noen voksne dersom du opplever å bli mobbet eller utsatt for digitalt overgrep

• Ta kontakt med politiet hvis du er usikker på noe. Du trenger ikke å anmelde en sak for å snakke med dem og be om råd.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting