Velkommen til nye Psykopp.no!

En hyllest til følsomheten

Naturopplevelser og kontemplasjon kan gi oss nye krefter. Foto: Kristin Bredal Berge.
Mangfoldig perspektiv på folkehelse og livskvalitet.
Hva er det som kan berike livet til alle mennesker? I «Følsomhetens kraft» venter 288 helsefremmende sider, med perspektiv fra 40 ulike skribenter. En rød tråd i boken er «outsider artist» Erik Bomann-Larsens kunst og livsfilosofi.

– Samfunnet og psykiatrien trenger å se det hele mennesket, mener professor emeritus og redaktør Gunnar Tellnes. Hertervig Forlags nye utgivelse Følsomhetens kraft søker å vise en sammenheng mellom kunst og mental helse, livssyn og natur. Boken argumenterer for at dette grenselandet er viktig å få inn i såvel psykiatri som politikk og forskning.

Redaktør Gunnar Tellnes. Foto:Privat

– Når vi snakker om hele mennesket, omfatter det ikke bare hvilke medikamenter eller hvilken psykoterapi man skal ta i bruk, men også andre sider ved menneskelivet. Det handler om at de som har psykiske lidelser gjerne er opptatt av ulike kunstneriske uttrykk – maling, tegning, sang og musikk, skriving, poesi … og det å synliggjøre hvor viktig dette er.

– Spiritualitet, religion og livssyn blir holdt utenfor logisk forskningsstradisjon, sier Tellnes. – Selv om grenseoppgangene mellom kunst, psykiatri og religion angår alle mennesker, blir det ofte ikke tydeliggjort hvordan disse tingene fletter seg inn i hverandre. Med denne utgivelsen ønsker vi å belyse nettopp slike sammenhenger, med helsefremmende samhandling som utgangspunkt.

Tellnes’ bakgrunn innen folkehelse, samfunnsmedisin og prosjekter rundt livskvalitet har gitt rammeverk til boken. Alle bidragsyterne deler sin innsikt og kunnskap om livets gleder og sorger, med eksempler fra egne opplevelser, synsvinkler, meninger og diskurser, fra ulike akademiske, kunstneriske, teologiske, spirituelle og praktiske ståsteder (fra baksideteksten).

Her finnes mengder av foto, tegninger og malerier, vers og sitater, så leseren kan bla som i en praktbok – dvele ved bilder, stanse ved den man liker og lese mer der. Kapitlene man er særlig interessert i kan leses uavhengig av andre. Kanskje oppstår det inspirasjon til å prøve ut noe fra boken i sitt eget liv, eller melde seg på et kurs i forlengelsen av lesingen.

Tellnes betror oss at medredaktør Marit Benthe Norheim, en internasjonalt anerkjent kunstner, gjerne skulle sett enda mer av Bomann-Larsens kunst i denne utgivelsen. Hun er spesielt opptatt av verdien i hans kunst og lanserer parallelt en egen bok med Bomann-Larsens tegninger og tekster: En forsker i følsomhet.

– Bomann-Larsen beskriver seg som en livslang psykiatrisk pasient, og det at han har klart seg gjennom alle disse årene er simpelthen imponerende. Kunsten hans taler sitt eget kraftige språk. Samtidig er mitt anliggende å gjøre hans budskap mer almenngyldig og sette det inn i et globalt folkehelse- og livskvalitetsperspektiv, avslutter Tellnes.

Boken kan kjøpes her.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting