Velkommen til nye Psykopp.no!

Paul Møller

psykiater, dr.med., forskningssjef, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF