Velkommen til nye Psykopp.no!
25
Apr

Utbrenthet - når evnen til å være sterk, tåle og stå på skader oss

Pris:
forhåndspåmeldingLAST NED presentasjonMer info

Psykopp, Kirkegt. 40 25. april kl. 18.00 (Fri entré. Første mann til mølla...)
Utbrenthet er en tilstand stadig flere av stifter bekjentskap med. Det er et resultat av overbelastning av våre stress mekanismer. Typisk er en økende følelse av aldri å få hentet seg skikkelig inn, gleden i livet og det positive engasjementet forsvinner og alt blir til «MÅ.»
Forekomsten av utbrenthet synes å øke. Ansatte innen helse- og omsorgsfeltet, kreative yrker, ledere, lærere, studenter, toppidrettsutøvere er utsatt. Pårørende for hjelpetrengende eller rusavhengige er utsatt. Listen kan forlenges.
Veien fra sunt til skadelig stress er vanligvis preget av «fartsblindhet.» Det starter som regel med høyt engasjement som før eller senere går over i «overlevelsesmodus». Å være sterk, å stå på og å tåle gir anerkjennelse.
Selv om det er mange likhetstrekk i symptom og utviklingsbane mot utbrenthet må tilstand og drivkrefter forstås individuelt. Noen klarer på egen hånd å hente seg inn til ny balanse. Andre trenger støtte og hjelp til å se seg selv og sine drivkrefter.  
Det handler om å føle, se og lytte til signalene. Kunnskap, bevissthet og verktøy er formålet med dette foredraget.

Tema som inngår er:
- Utbrenthet, symptom, sårbarhetsfaktorer og risiko
- Likhetstrekk ved utbrenthet og traumatisering
- Veien tilbake til ny balanse


Sissel Bru Reksten deler kunnskap fra egen praksis og erfaring.  Hun driver IoPT Stavanger. Sissel er utdannet sosionom, cand.mag. organisasjon og ledelse og master i endringsledelse, med videreutdanning innen traumefeltet.  Arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor fra barnevern, IA arbeid, ledelse, lederutvikling og som fag- og avdelingsleder i attføring. Sissel jobber i dag 100 % som terapeut, lærer og kursholder i IoPT Stavanger.
Sissel har utviklet kurset «På vei til jobb med traumer i bagasjen» for NHO Arbeid & Inkludering, Oslo. Hun tilbyr Grunnkurs i traumeteori og terapi IoPT og er medarrangør for Videreutdanning til traumeterapeut IoPT i Stavanger.

Mer info, se:
https://www.ioptstavanger.no
https://www.iopt.no
https://www.franz-ruppert.de/index.php/de/