Velkommen til nye Psykopp.no!
3
Mar

Ungdom og nettbruk, Trondheim

GRATIS
Pris:
påmeldingProgramPDF: Digitale krenkelser...PDF: Pornografi og seksuel vold...PDF: Fra lidenskap til avhengighetMer info

«Ungdom og nettbruk» er et av programmene, utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som jobber i ungdomsskoler og videregående opplæring. Dette er et av programmene Psyk Opp drifter inn mot psykisk helse i skolen. Hensikten er å styrke pedagogens kunnskap om nettbruk, dataspill, spilleavhengighet, bruk og overforbruk av sosiale medier, og mobbing på nett. Kurset skal skape trygghet for lærere, slik at de kan forstå og agere mot utfordringene ved nettbruk, og bidra til trygge relasjoner mellom lærer og elev, og mellom elevene. Kurset vektlegger et inkluderende og trygt læringsmiljø for elever, med fokus på vekst, trivsel, samhold og fellesskap.

OBS: Ved manglende oppmøte, uten beskjed, faktureres påmeldte med kr. 500,-