Velkommen til nye Psykopp.no!
13
May

Ungdom og nettbruk, Tromsø AVLYST

GRATIS
Pris:
påmeldingProgramMer info

Kurset er dessverre avlyst for å hindre spredning av koronavirus!

«Ungdom og nettbruk» er et av programmene, utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som jobber i ungdomsskoler og videregående opplæring. Dette er et av programmene Psyk Opp drifter inn mot psykisk helse i skolen. Hensikten er å styrke pedagogens kunnskap om nettbruk, dataspill, spilleavhengighet, bruk og overforbruk av sosiale medier, og mobbing på nett. Kurset skal skape trygghet for lærere, slik at de kan forstå og agere mot utfordringene ved nettbruk, og bidra til trygge relasjoner mellom lærer og elev, og mellom elevene. Kurset vektlegger et inkluderende og trygt læringsmiljø for elever, med fokus på vekst, trivsel, samhold og fellesskap.

OBS: Ved manglende oppmøte, uten beskjed, faktureres påmeldte med kr. 500,-