Velkommen til nye Psykopp.no!
9
May

Ungdom og nettbruk, Oslo

GRATIS KURS FOR LÆRERE
Pris:
forhåndspåmeldingPresentasjon Stian Overå (pdf)Presentasjon Frode Jøsang (pdf)Mer info

Hva vet du om ungdom og nettbruk? Ungdom mellom 14-18 år bruker 10-16 timer i uken på data. Hva betyr det?
Er det bare negativt eller er det også mestring og læring?

«Ungdom og nettbruk» er et av programmene, utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som jobber i ungdomsskoler og videregående opplæring. Dette er et av programmene Psyk Opp drifter inn mot psykisk helse i skolen. Hensikten er å styrke pedagogens kunnskap om nettbruk, dataspill, spilleavhengighet, bruk og overforbruk av sosiale medier, og mobbing på nett. Kurset skal skape trygghet for lærere, slik at de kan forstå og agere mot utfordringene ved nettbruk, og bidra til trygge relasjoner mellom lærer og elev, og mellom elevene. Kurset vektlegger et inkluderende og trygt læringsmiljø for elever, med fokus på vekst, trivsel, samhold og fellesskap.