Velkommen til nye Psykopp.no!
29
Oct

AVLYST! Ung på nett (Drammen)

Pris:
påmeldingProgramMer info

Hva vet du om ungdom og nettbruk? Ungdom mellom 14-18 årbruker 10-16 timer i uken på data. Hva betyr det?
Er det bare negativt eller er det også mestring og læring?

«Ungdom og nettbruk» er et av programmene, utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som jobber i ungdomsskoler og videregåendeopplæring. Dette er et av programmene Psyk Opp drifter inn mot psykisk helse i skolen.

Hensikten er å styrke pedagogens kunnskap om nettbruk, dataspill, spilleavhengighet, bruk og overforbruk av sosiale medier, og mobbing på nett. Kurset skal skape trygghet for lærere, slik at de kan forstå og agere mot utfordringene ved nettbruk, og bidra til trygge relasjoner mellom lærer og elev, og mellom elevene.

Kurset vektlegger et inkluderende og trygt læringsmiljø for elever, med fokus på vekst, trivsel, samhold og fellesskap.

Målgruppe: Skoleledelse, lærere, rådgivere, sosiallærere,helsesykepleiere, PPT og andre yrkesgrupper som arbeidermot elevgruppen i ungdomsskole og videregående opplæring

Sett av datoen allerede nå! Mer informasjon og påmelding kommer!

Har du spørsmål? send en epost til post@psykopp.no

No items found.