Velkommen til nye Psykopp.no!
26
May

SESAM 2021 - Samhandling for eldres helse

Forhåndspåmeldings pris: kr 3000
Pris:
påmeldingProgramMer info

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Vi ønsker hjertelig velkommen til
SESAM-konferansen 2021!

Alle henvendelser angående påmelding: post@psykopp.no telefon 51 93 88 00.