Velkommen til nye Psykopp.no!
8
Jun

Sesam 2020 Samhandling for eldres helse - NY DATO! 26. og 27. mai 2021

Pris:
påmeldingProgram publiseres mai 2020Mer info

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et
helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete
erfaringer fra vår helseregion.

Vi ønsker hjertelig velkommen til
SESAM-konferansen!

Alle henvendelser angående påmelding: post@psykopp.no telefon 51 93 88 00.