Velkommen til nye Psykopp.no!
22
May

SESAM konferansen 2019

Earlybird pris kr 3000 fram til 15. mars; deretter kr 3400
Pris:
Meld påmer infoMer info

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Konferansen henvender seg bredt til fagpersoner innen eldremedisin som leger,sykepleiere, helsefagarbeidere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, m.m. Personer fra frivillige organisasjoner og lag, politikere, og ikke minst pårørende, brukere og brukerrepresentanter er også i målgruppen.

Konferansen arrangeres av SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) Helse Stavanger i samarbeid med Stiftelsen PsykOpp.

Vi ønsker hjertelig velkommen til SESAM-konferansen 2019!