Velkommen til nye Psykopp.no!
22
May

SESAM konferansen 2019

kr 3000 fram til 15. mars; deretter kr 3400 Bindende påmelding. Avbestillingsgebyr kr 600. Omfaktureringsgebyr kr 150.
Pris:
forhåndspåmeldingProgramMer info

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Konferansen henvender seg bredt til fagpersoner innen eldremedisin som leger,sykepleiere, helsefagarbeidere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, m.m. Personer fra frivillige organisasjoner og lag, politikere, og ikke minst pårørende, brukere og brukerrepresentanter er også i målgruppen.

Konferansen er godkjent av:
Den norske legeforeningen:
Geriatri: Godkjent med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Allmennmedisin: Godkjent med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: Godkjent med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk sykepleierforbund: Godkjent som meritterende med totalt 11 timer.
Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjent  som spesialistspesifikt kurs meritterende med 11 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, allmennhelse, psykisk helse eller somatisk helse.

Konferansen arrangeres av SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) Helse Stavanger i samarbeid med Stiftelsen PsykOpp.

Vi ønsker hjertelig velkommen til SESAM-konferansen 2019!