Velkommen til nye Psykopp.no!
4
Nov

Schizofrenidagene 2024 - On the edge

Pris:
påmeldingMer info

Schizofrenidagene 2024 handler om det å arbeide i psykisk helse- og rusfeltet, og om å være til stede for de som beveger seg langs livets ytterkanter, på grensen av det som kan tåles. Vi setter søkelyset på balansen mellom risiko og trygghet, som vi alle lever med. Hvordan er det for pasienter og pårørende å leve «på kanten»? Hvordan kan vi som helsepersonell arbeide med det som utfordrer oss aller mest?

Vi gjør et dypdykk i vanskelige spørsmål om liv og død, og om makt og avmakt. Vi setter alvorlig tematikk på dagsorden, og utforsker kliniske tema som utfordrer personer, helsehjelp og omgivelser. Vi vier særlig oppmerksomhet til sterke følelser, selvmord og vold, samtidig som vi ser på hva som bidrar til resiliens og recovery.

Schizofrenidagene 2024 setter også søkelys på hvordan det er for helsepersonell å arbeide «på kanten» Hvordan er det for oss å arbeide med krevende kliniske utfordringer og balanseganger? Vi tar også opp dilemmaer vi står i psykologisk, eksistensielt og etisk.

Å arbeide «på kanten» fordrer evne til selvivaretakelse, men også arbeidsplasser og systemer som skal ivareta oss. Hvordan kan vi tåle alvor og belastning, samtidig som vi gir faglig forsvarlig helsehjelp og god omsorg som ivaretar både pasienter og pårørende, og oss selv?

Kom og bli litt klokere.

Velkommen!