Velkommen til nye Psykopp.no!
29
Aug

Samhandlingskonferanse - Transport av psykisk syke

GRATIS
Pris:
påmeldingPresentasjon - Utrykningen - v/Torger Stølsmark, Stavanger legevaktPresentasjon - Utrykningen v/Innsatsleder Kjetil ØstråttPresentasjon - Pasientreisen - Innleggelsen v/Mads Johansen, postleder AMC2Tvungent psykisk helsevern og endringer i lov om psykisk helsevern - Melissa Weibell, Avdelingsoverlege akuttavd., postoverlege, Akutt mottakspost.Akuttpsykiatri - Melissa Weibell, Avdelingsoverlege, akuttavd.; postoverlege, Akutt mottakspost. Mer info

Hvordan kan vi best hjelpe når en psykisk akutt krise oppstår? Mange vil gjennom sin jobb håndtere akutte psykiske kriser, der flere tjenester samarbeider om å løse situasjonen. Noen vil være i behov for innleggelse, men situasjoner kan også løses på andre måter. Denne konferansen vil bringe sammen mennesker som samarbeider om akutte psykisk kriser prehospitalt.