Velkommen til nye Psykopp.no!
25
Aug

Psykisk helsepedagogikk

Pris:
påmeldingMer info

Psykiske lidelser er en av våre største helseutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Dette utgjør en utfordring også i skolen.

Dette studiet ønsker å gi verktøy når vanskelige situasjoner inntrer, og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse og hjelpeapparatets tilbud. Studiet er et samarbeid mellom Psykopp og Uis EVU

Les mer her:

https://www.psykopp.no/post/psykisk-helsepedagogikk