Velkommen til nye Psykopp.no!
5
Nov

"Hva er det med Monica?" Stavanger 2019

Pris:
påmeldingPPT: Markante foreldrePDF: LæringsmotstandPDF: Selvbilde og selvverdPDF: Autorativt perspektiv...PDF: Angstlidelse DepresjonPDF: Autismespekter...PDF: Hva er det med Kari (Liv Sand)Mer info

Hva er det med Monica? ... er et av programmene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom i ungdomsskoler og videregående opplæring.

Hensikten er å heve kompetanse og å gi informasjon om psykisk helse, for å gi større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med psykiske vansker.