Velkommen til nye Psykopp.no!
6
Oct

Hva er det med Monica? Bergen

Pris:
påmeldingLast ned programAngstlidelser og depresjonElever med asbergerAutismespekter tilstanderSårbarhetSårbarhet og kriserSårbarhet i et tilknytnings- og tilhørighetsperspektivMer info

PS: Kurset er blitt flyttet fra 11. oktober til torsdag 6. oktober pga. høstferien.

Hva er det med Monica? er et av programmene til Stiftelsen PsykiatriskOpplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom i ungdomsskoler og videregående opplæring.

Hensikten er å heve kompetanse og å gi informasjon om psykisk helse, for å gi større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med psykiske vansker.

MÅLGRUPPE: Skoleledelse, lærere, rådgivere, sosiallærere, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider mot elevgruppen i ungdomsskole og videregående opplæring.

Kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?” blir støttet av Helsedirektoratet

Har du spørsmål? send en epost til post@psykopp.no