Velkommen til nye Psykopp.no!
7
Mar

Boksamtale med Helge Torvund og Hans-Jørgen Wallin Weihe

100,-
Pris:
Meld påMer info

Velkommen til boksamtale hvor Helge Torvund skal snakke med Hans-Jørgen Wallin Weihe om hans bok "Taushet, stillhet og kjærlighet". I boken undersøker Weihe dimensjoner av livet som aldri helt kan beskrives. Taushet, stillhet og kjærlighet kan kun berøres med ord. Eksemplene i boken er hentet fra møter med urbefolkningsgrupper, fra reiser og naturopplevelser. De illustrerer kunnskap og opplevelser som er viktige for handlingsbåren kunnskap og dypt eksistensielle spørsmål om kjærlighet og det å elske.

I spalten "de nære ting" (Klassekampen 14. desember) trekker Torvund frem «Taushet, stillhet og kjærlighet» som en tankevekkende bok hvor forfatteren "...lagar ein vev der ting som vanlegvis er skilde frå kvarandre, inngår i ein stor samanheng, og der stilla trengst for å trengje djupare inn i det som er.

"Taushet, stillhet og kjærlighet kan leses både som en litterær samling essays, og som en dyptpløyende litterær tekst som når lengre inn mot de mest grunnleggende spørsmål enn tradisjonelle akademiske tekster.

Hans-Jørgen Wallin Weihe, professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i innlandet, forfatter, redaktør og samfunnsdebattant. Han har utgitt flere bøker innen et bredt emnespekter. 

Helge Torvund er lyriker, forfattar, kritiker og psykolog. Han debuterte i 1977 med diktsamlingen "Hendene i byen", og har gitt ut nærmere tretti diktsamlinger.

Bokhuset, torsdag 7. mars kl. 19.00