Velkommen til nye Psykopp.no!
1
Apr

Nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse

Pris varierer, se http://nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no/
Pris:
Meld påMer info

Konferansen har som mål å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået om selvmordsproblematikk og selvskading i bred forstand. Konferansen fokuserer både på primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og på forebyggingsaktiviteter på alle nivåer og for alle aldersgrupper. 

Det er spesielt tilrettelagte parallellsesjoner/workshops for klinikere på alle disse nivåene, som vil belyse selvmordsproblematikken fra en rekke synsvinkler og gi konferansedeltakerne et vell av tematiske valgmuligheter. Kjente forskere fra inn- og utland vil bidra til et faglig program av høy standard. 

Hvem bør delta?

Ansatte i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, medarbeidere i alle deler av tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker risikoutsatt for suicidal atferd, etterlatte ved selvmord, brukerorganisasjoner og brukere av tjenesten, alle som har interesse for selvmordsforebygging.