Psykisk helsepedagogikk

Etter – og videreutdanning for pedagogisk helsepersonell (UiS)
1- års etterutdanning bestående av 4 moduler a 15 studiepoeng.
*Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker. Tema som drop-out- elever, nettvett, mobbing, klasse/gruppemiljø – og ledelse mm.
* Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.
* Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskap om psykisk helse i skolen.
* Bidra til kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Søknadsfrist 15 juni 2018

http://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-og-videreutdanning/kurs/skole-og-barnehage/

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i samarbeid med Universitetet i Stavanger