Psykisk helsepedagogikk på UIS

Videreutdanning for lærere, helsesøstre, førskolelærere og andre som jobber med barn og ungdom: Psykisk helsepedagogikk modul 1 og 3.

På grunn av stor interesse er påmeldingsfrist utsatt til 1. august 2016.

Mer informasjon og påmelding til modul 1

Mer informasjon og påmelding til modul 3

Om kurset
Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. Dette kurset tar for seg denne kjensgjerning og presenterer 3 moduler med utførlig presentasjon av ulike deler av temaet psykisk helse (15 studiepoeng pr. modul).  Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.