Hva er det med Monica?

«Hva er det med Monica?» er et av programmene i Psykisk Helse i skolen som er et kurs for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom i ungdomsskoler og videregående utdanning. Kurset skal hjelpe til større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske vansker.

monica_f

Skoleprogrammene i Psykisk Helse i Skolen er også en del av regjeringens strategiplan for barn og unge.

NYE MONICA-KURS