Minnefond

Gerd-Ragnas minnefond
I 2006 opprettet PsykOpp et minnefond. Fondet ble opprettet for å hedre og videreutvikle Gerd-Ragna Bloch Thorsens arbeid for folkeopplysning og forskning i et antistigmaperspektiv. Minnefondets målsetning er å vektlegge Gerd-Ragna Bloch Thorsens utrettelige virke og ånd i det tverrfaglige utviklingsarbeidet innen psykiatri og samfunn.

Støtte
Du kan støtte Gerd-Ragnas minnefond ved å sette inn et valgfritt beløp på kontonummer: 5413 05 85720. Pengene går uavkortet til Gerd-Ragna Bloch Thorsens arbeid. Merk bidraget med «Gerd-Ragnas minnefond”.
Du kan også støtte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning arbeid for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse.

Gerd-Ragna Bloch Thorsen
Psykiateren, forfatteren og folkeopplyseren Gerd-Ragna Bloch Thorsen døde plutselig 19. august 2006. Hun var initiativtaker til at Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning ble etablert i 1989, og til at psykiatrikonferansen Schizofrenidagene så dagens lys samme år. Hun var styreleder i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) fra 2001 frem til hennes død i 2006.
Gerd-Ragna Bloch Thorsen hadde et navn i skandinavisk psykiatri og i ledende internasjonale fagmiljøer. Hun er kjent for å alminneliggjøre de psykiske lidelsene gjennom en rekke publikasjoner og konferanser. Det var brukere og pårørende som sto hennes hjerte nærmest. Hun arbeidet for å integrere familier i behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hun var opptatt av forskning på fagfeltet og en kjent foredragsholdere i bedrifter som satt fokus på utbrenthet.