Målfrid Frahm Jensen får pris for ytringsfrihet.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern har gitt årets pris til Målfrid Frahm Jensen.

Målfrid J. Frahm Jensen har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern. Årets prisvinner kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker. Hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person sier Bengt Karlssonsom er styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Stiftelsen er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag.  som deler ut prisen for 14. gang i år.

”Prisen til fremme av ytringsfriheten” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Jobber daglig for åpenhet

– Det betyr mye for meg å få prisen, sier Frahm Jensen. – Den kan også bidra til å sette fokus på ytringsfriheten som alle helseansatte har. Alle helseansatte kan delta i offentlig debatt og de kan være med å debattere både tvangsmiddelbruk og ytringsfrihet i helsetjenesten. Ytringsfrihetsprisen kan sette søkelyset på hva som skjer, men som ikke bør skje, når man varsler tilsynsmyndighetene om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten. Og den kan være med å sette søkelyset på hvor lukket psykiatrien egentlig er. Lukkede dører, er farlig. Lukkede system er farlig, sier hun.

Stiftelsen som deler ut prisen har egne hjemmesider .

Målfrid Frahm Jensen har tidligere fått Tabuprisen.

 

 

Del...
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone