Work in Progress – Skole og arbeid som medisin

Sted
Clarion hotel
Tid
26.04.2017
Pris
kr 2600

PROGRAM     PÅMELDING

PRISER: kr 2600 2 dagers påmelding; kr 1350 per dag. I deltakeravgiften inngår alle forelesninger, lunsj og pausemat

Kun workshop Arnstein Mykletun: kr 600

Utdanning og jobb er hovedaktiviteter til majoriteten av befolkningen. Når vi blir syke er det viktig å ha fokus på normale aktiviteter. Både skole og arbeidsplass er arenaer for sosialt samvær, tilhørighet, virke og vekst. Unge som sliter med psykiske problemer er dessverre en gruppe som ofte faller ut av skole eller arbeid. Å stå utenfor disse arenaene kan føre til at en faller utenfor samfunnsfellesskapet.
Lenge har man tenkt at å gjennomføre ordinær skole eller arbeid er for stressende for personer som har eller har hatt psykisk lidelse. Forskning viser derimot at det ikke behøver å være slik. Deltakelse på disse arenaene er ikke farlig for helsa, forutsatt at behandling og veiledning gjøres på riktig måte.

Eksperter på området er invitert for å komme og oppdatere oss. Representanter for norske prosjekterforteller om sine erfaringer. Det blir nyttig kunnskap for de som arbeider i skolen, NAV, i næringsliv, for psykisk helsearbeidere og for personer med psykiske
lidelser. Vi tar sikte på en fruktbar blanding av praksis, forskning, og visjoner.
Velkommen!

Konferansen er godkjent av:

  • Norsk psykologforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
  • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, somatisk helse, arbeidshelse eller folkehelse