Solaseminaret 2017

Sted
Sola Strand Hotel
Tid
29.09.2017
Pris
2000

PROGRAM

PÅMELDING

Tema: Pårørende – medbestemmelse, verdighet og kunnskap

For 11. gang har vi gleden av å ønske velkommen til Pårørendeseminar 2017.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har, med støtte fra Helsedirektoratet, arrangert
Pårørendeseminaret siden 1995. Seminaret er et viktig møtested for brukere, pårørende og helsepersonell.

Å være pårørende kan være en utfordring. Det kan være krevende og belastende
når livet dreier seg om engstelse for sine nærmeste. Angst for selvmord, skader
og sorg over tapte muligheter er tungt å leve med. Pårørende trenger kunnskap,
omsorg og forståelse, og derfor ønsker vi å sette fokus på dette.
I programmet har vi valgt å sette søkelyset på pårørendes situasjon i dag.
Vi vil være innom tema som medisiner – virkning/bivirkninger, rettigheter, ny
tvangslovgivning, fysisk helse hos personer med psykisk sykdom, aktivitet og god
ernæring, i tillegg til kunnskap og muligheter.

Hensikten med Pårørendeseminaret er å øke kompetanse innen områder som er
viktige for pårørende, i tillegg til å gi den enkelte et pusterom i hverdagen.
Vi har laget gode pusterom i programmet slik at du kan nyte et spa, koble av og få
påfyll av energi. Du kan ta en tur langs den flotte Solastranden.
Sola Strandhotell har en særpreget stil, atmosfære og ærverdighet som har kjennetegnet hotellet i snart 100 år. Personalet gjør alt for at du skal få et minnerikt opphold, med gjestfrihet og personlige opplevelser.
Velkommen til Solaseminaret 2017.
Vi gleder oss til å se dere. Vel møtt!