SESAM konferansen 2018

Sted
Stavanger Forum
Tid
28.05.2018
Pris
kr 3000/ kr3400/ kr2200/ kr1800

FORELØPIG PROGRAM       PÅMELDING

Deltakeravgift: kr 3400 (kr 1800 1 dag); kr 2200 student og honnør

*MELD DEG PÅ INNEN 23. MARS OG FÅ EARLY-BIRD PRIS  kr 3000  FOR 2-DAGERS PÅMELDING*

Velkommen til SESAM konferansen Regional konferanse i Eldremedisin 28. – 29. mai 2018. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling. Programmet har stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Konferansen arrangeres av SESAM – Regionalt kompetansesenter for Eldremedisin og samhandling – Helse Stavanger i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Velkommen til SESAM-konferansen 2018!

SESAM konferansen søkes godkjent hos:

  • Norsk Sykepleierforbund
  • Norsk Ergoterapeutforbund
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12 timer.
  • Den norske legeforeningen

SESAM konferansen overnatting: mer info kommer