SESAM konferansen 2017

Tid
08.06.2017

PROGRAM

PÅMELDING

PRISER
kr. 3 400  2 dager; kr 1800 1 dag

Student og honnør: kr 2 200 for begge dager.
I deltakeravgiften inngår følgende: Alle forelesninger, lunsj og pausemat.

Konferansen er godkjent av:

  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatisk helse eller psykisk helse
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere. omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
  • Konferansen er søkt godkjent hos Den norske legeforeningen

 

Del...
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone