SESAM konferansen 2017

Tid
08.06.2017

 

PROGRAM       PÅMELDING

Deltakeravgift: kr 3400 (kr 1800 1 dag); kr 2200 student og honnør

Invitasjon til lansering av Wise Age – nye perspektiver, nye muligheter, ny forskning. Torsdag 8. juni kl 1530 – kl 1730 i Stavanger Forum. SESAM er et regionalt kompetansesenter som skal styrke samhandling, forskning og fagutvikling innen eldremedisin. SESAM er i sterk utvikling og har mange gode samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. WISE AGE er neste kapittel i SESAM sin historie. Gratis påmelding til Wise Age her

 

SESAM konferansen er godkjent av:

  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatisk helse eller psykisk helse
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 12 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

SESAM konferansen overnatting: kan bestilles på konferansehotellet ScandicForum;  på andre hoteller i Stavanger Forum-området, f eks Clarion Energy; eller i Stavanger sentrum booking.com Bestilling/avbestilling av overnatting ihht hotellets retningslinjer.