Alle har en psykisk helse Tromsø

Tid
04.05.2017
Pris
GRATIS

MÅLGRUPPE:

Lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre som arbeider med elever i ungdomsskolen.

Tid: Torsdag 4. mai, klokken 09.00 – 15.00

Sted: Quality Hotel Saga

Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø

Ved å bruke dette programmet vil elevene være bedre i stand til å møte utfordringer når livet blir vanskelig å mestre.

Elevene vil kunne hjelpe seg selv og andre etter å ha arbeidet med stoffet i permen.

Dette gir hjelp til å sette ord på følelser og bli tryggere på sin egen og andres psykiske helse. I tillegg får de vite hvor de skal henvende seg hvis de selv, venner eller familie sliter.

Program

Påmelding

Del...
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone