Alle har en psykisk helse Bodø

Sted
Thon Hotel Nordlys Bodø
Tid
05.09.2017 kl. 09:00 - 15:00
Pris
GRATIS

MÅLGRUPPE:

Lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre som arbeider med elever i ungdomsskolen.

Tid: Tirsdag 5. september, klokken 09.00 – 15.00

Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø

PROGRAM

KURSET ER NÅ FULLTEGNET

Ved å bruke dette programmet vil elevene være bedre i stand til å møte utfordringer når livet blir vanskelig å mestre.

Elevene vil kunne hjelpe seg selv og andre etter å ha arbeidet med stoffet i permen.

Dette gir hjelp til å sette ord på følelser og bli tryggere på sin egen og andres psykiske helse. I tillegg får de vite hvor de skal henvende seg hvis de selv, venner eller familie sliter.