Kurs og konferanse

Schizofrenidagene – Nordens største psykiatrikonferanse
Schizofrenidagene i Stavanger er Nordens største faste, tverrfaglige psykiatrikonferanse. Fagdagene har vært konferansens bærende element, men de siste årene har vi også vært opptatt av psykisk helse i et mer generelt perspektiv. Dette har vi gjort gjennom egen lærerkonferansen, Universitetsdag, seminar for elever i den videregående skole og spesialseminar, i tillegg til litteraturtreff, kunstutstillinger og publikumsforedrag i forlengelse av vår månedlige kulturkveld.

Se oversikt over våre Kurs & Konferanser her

Til Schizofrenidagene, og våre andre kurs, knytter det seg alltid kulturinnslag av forskjellig art. Det være seg kunstutstillinger, litteraturtreff, teateroppsetninger, publikumsforedrag, filmvisning, debatter og temakvelder. Vi har gjennom årenes løp ervervet oss erfaring og kompetanse på gjennomføring av slike kulturarrangementer.

Hva er det med Monica?

”Hva er det med Monica?” er et kompetansehevingskurs og et av programmene i Psykisk helse i skolen. Kurset er for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom i ungdom- og videregående skole. Kursets intensjon er å hjelpe til større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske vansker. Kurset støttes av Helsedirektoratet.

Alle har 

Ungdomsskoleprogrammet ”Alle har en psykisk helse” er et ferdig opplegg med oppgaver for elevene i klasserommet, med kontaktlærer som leder og helsesøster som støttespiller.  Målgruppen er lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre som arbeider med elever i ungdomskolen. Kurset er støttet av Helsedirektoratet.

Psykisk Helsepedagogikk – UiS

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. Dette kurset tar for seg denne kjensgjerning og presenterer 3 moduler med utførlig presentasjon av ulike deler av temaet psykisk helse (15 studiepoeng pr. modul).  Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.  Kursets presenterer bla bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser. Les mer…

Pårørendeseminaret
Solaseminaret er et viktig møtested for brukere, pårørende og fagfolk. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har siden 1995 arrangert Solaseminaret med ca. 150 deltagere. Seminaret har vært arrangert annen hvert år, og skal igjen arrangeres  den 11. og 12. september 2015.

 

Barnevernsdagene
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har i samarbeid med bl.a. Universitet i Stavanger, tatt initiativ til en ny konferansearena innen barnevern i Norge – en møteplass for jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, pedagoger og andre aktører innen barnevernsfeltet. Det første seminaret ble arrangert i april 2008 og hadde til sammen 450 deltagere. Konferansen var den første i sitt slag i Norge. I mai 2012 deltok ca 400 på Barnevernsdagene, som nå arrangeres fast annen hvert år. Neste Barnevernsdag blir mai 2014.

Se oversikt over våre Kurs & Konferanser her