Kontakt Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Kirkegaten 40
4006 Stavanger

Tlf: 51 93 88 00
Faks: 51 93 88 01
post@psykopp.no

Åpningstider:
mandag til fredag kl 10.00 – 15.00

Kontaktpersoner
Daglig Leder – Elin Skogen, elin@psykopp.no
Konferanse-ansvarlig – Aida Jane Naqasha, aida@psykopp.no