Hva er det med Monica?

«Hva er det med Monica?» er et av programmene i Psykisk helse i skolen – et kurs for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom i ungdom- og videregående skole. Kurset skal hjelpe til større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske helseutfordringer.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er arrangør for «Hva er det med Monica?»-kursene som er Helsedirektoratets satsning på Psykisk helse i skolen. Psyk Opp har arrangert kurs fra 1999 med støtte fra Hdir og kurset over 12 000  lærere og helsesøstre.

I 2017 ønsker vi å invitere pedagogisk personell i ungdom- og videregående skole til:

Alternativ 1: 1-dags kurs som en del av en planleggingsdag
Alternativ 2: 2-dagers kurs hvor skoler i det enkelte fylke blir invitert ut fra hva som passer best for den enkelte skole

Kurset er gratis og legges opp ut fra den enkelte skoles behov.

Ved interesse, fyll ut skjema, og send

PÅMELDING: