Forskningsstipend

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond vil i forbindelse med Schizofrenidagene dele ut to forskningsstipender á kr 30 000 og kr 70 000. Gerd Ragna Bloch Thorsen (GRBT) var foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser.  Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stiftelsen har utviklet seg til å bli en av verdens ledende institusjoner for informasjon til pasienter og pårørende, samt faglitteratur med bokutgivelser og annet antistigmamateriell. GRBT hadde også en sentral rolle i familiearbeid ved tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS-studien). Hun så alltid muligheter; der andre så buskas og uoverstigelige elver, så GRBT strake veien. Hennes credo var ”Hvorfor ikke?”, og bemerkelsesverdig ofte fikk hun gjennom det hun kjempet for.

LES MER, OG SEND SØKNAD HER