E-læring

Dette programmet er en innføring i psykoselidelser; hva det er, hvordan de behandles og hvordan det påvirker de som har det. Det er laget for alle som vil vite mer, enten dere er pårørende, pasienter, studenter, lærere eller ansatte i helsevesenet.

>> Gå til E-læring Psykose her

Denne elæringsmodulen er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet for å gjøre deg, som fagperson, enda mer observant på ulike faktorer ved beregning av VUP. Siden er utviklet av Psykopp med støtte fra helsedirektoratet.

>> Gå til ElæringVUP her.