Velkommen til nye Psykopp.no!
5
Nov

Schizofrenidagene 2019 - Stressologi

Pris:
Meld påMer info

Stressologien er vår egen høyst midlertidige vitenskap. Her vil vi utforske hvordan kunnskap om stress står sentralt i en moderne forståelse av psykisk helse, der kropp og sinn og samfunn veves inn i hverandre.

  • Hvordan kan stress forstås som både en årsak til og et resultat av lidelse?
  • Hvordan kan stress både være skadelig og en kilde til mobilisering og kraft?
  • Hvordan kan kunnskap om stress vise oss hvor tett kropp og sinn er forbundet?
  • Hvordan kan vi redusere stress og legge til rette for mestring og mening når lidelse har oppstått?
  • Hvordan kan økt kunnskap om stress og sammenhenger mellom kropp og sinn skape bedre tjenester og bedre hjelp?

Altså ‒ hvordan kan vi tenke helt, og ikke stykkevis og del?

Til å hjelpe oss navigere i stressologien har vi invitert Kay Redfield Jamison, Martin Teicher, Allan Abbass, Martin Bohus, Unnur Valdemarsdottir, Ed Bullmore, Kim Meuser, Susan McGurk, Susan Gingerich, Thomas Seltzer, Jon Stone, Solveig Kloppen, Finn Skårderud, Agnes Ravatn, Ole Jacob Madsen, Ingvard Wilhelmsen, Kristin Sverdvik Heiervang, Tormod Stangeland, Susanne Kaluza, Trond Diseth, Tor Levin Hofgaard Helene Helgeland, Heidi Trydal, Linn Getz, Vegard Bruun Bratholm Wyller, Ingunn Holbæk, Simon Tulloch, Ane Wilhelmsen-Langeland, Torill Ueland, Annika Skandsen, Kristine Rørtveit, Thomas Nag, Lone Viste, Paul Joachim Thorsen, Roald Omdal, Unn Therese Omdal og Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse, og mange flere!

Priser, påmelding og program finnes hos www.schizofrenidagene.no

Nordens største tverrfaglige psykisk helse konferanse
Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere. Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Nordens største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.