Velkommen til nye Psykopp.no!
20
Sep

"Hva er det med Michael?"

Pris:
Meld påProgram (last ned)Mer info

Kompetansehevingskurset «Hva er det med Michael?» er et kurs med mål om å heve vår kompetanse på gutters psykiske helse. Hvordan forstå gutters adferd og uttrykk? Hvordan reagerer  gutter på stress og livsbelastninger?
De siste årene har en blitt mer bevisst på at flere og flere gutter faller ut av skolesystemet og ikke finner sin plass i samfunnet. Det er nå kommet frem et klart behov for å øke kompetansen vi har om gutters psykiske helse bl. a i NOU rappporten: ”Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjonerog utdanningsløp”.