Velkommen til nye Psykopp.no!
2
Nov

Alle har en psykisk helse - Drammen

GRATIS
Pris:
påmeldingProgramMer info

Ved å bruke dette programmet vil elevene være bedre i stand til å møte utfordringer når livet blir vanskelig å mestre.

Elevene vil kunne hjelpe seg selv og andre etter å ha arbeidet med stoffet i permen. Dette gir hjelp til å sette ord på følelser og bli tryggere på sin egen og andres psykiske helse. I tillegg får de vite hvor de skal henvende seg hvis de selv, venner eller familie sliter.