Psykopp Forlagshuset Hertervig

Forlagshuset Hertervig


Kategorier

Tema

Det sårbare mennesket

Forfatter: Liv Nilsen, Karen L. Kautzman Bjøro, Ellen Wego, Inger Schou Bredal (redaktører)

ISBN: 9788282161275

Stikkord: krise, sårbarhet, sykepleie

200,-Omtale

Alle mennesker har en iboende sårbarhet. For noen fører denne sårbarheten til at utfordringer i livet oppleves som vanskelige. Bokens sentrale tema er menneskesinnets sårbarhet. Både i sykdom og helse gjennom hele livsløpet er individet utsatt når en krise rammer. Familien har en sentral plass som støttepersoner, men familiemedlemmer er også sårbare når en som er nær og kjær rammes. Helsepersonellet forventes å opptre profesjonelt, men også helsepersonell er utsatt i møte med mennesker i krise.

I boken presenteres kapitler som er skrevet av klinikere og forskere som er toneangivende innen sine fagområder. En av helsepersonellets sentrale oppgaver er å bistå både enkletindividet og familien til å håndtere krisen de står overfor uavhengig av diagnose. Kapitlene synliggjør hvordan profesjonell kunnskap og kompetanse kan bidra til å lindre lidelse og mobilisere individets og familiens ressurser.

Boken er tilegnet Nina Aarhus Smedby som gjennom sitt virke som sykepleier har utmerket seg ved å rette det faglige fokus mot de mest sårbare pasienter, deres familier og helsearbeidere. Det er et håp om at dette festskriftet skal fungere som en veileder og et hjelpemiddel for nybegynnere og erfarne helsearbeidere både innenfor somatisk og psykisk helsearbeid.

Nina Aarhus Smedby ble i 2010 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull - vi gratulerer!

Relaterte produkter

Men livet må gå videre

- om kriser, ulykker og katastrofer.

100,-

Pårørendeomsorg

Denne veilederen er ment å gi personell som har ulike funksjoner i pårørende-og omsorgssenter gode råd om håndtering av pårørende i en krisesituasjon.

250,-

Sammen om livet

Ha det meningsfylt i det meningsløse

348,-